A1C

Pomiar zawartości hemoglobiny glikowanej we krwi. A1C umożliwia ocenę leczenia cukrzycy w przedziale czasu. Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego ADA zalecają utrzymanie wartości docelowego A1C u chorych na cukrzycę typu 2 na poziomie 7,0% lub niższym, co pomaga zapobiegać odległym powikłaniom cukrzycy takim jak choroba sercowo-naczyniowa lub udar.

 

BID

Akronim w języku łacińskim oznaczający dwa razy dziennie. Termin ten jest zazwyczaj używany przez lekarzy wypisujących lek oraz w badaniach lekarskich opisujących, jak lek powinien być/był dawkowany.

 

CHOROBA MIKRONACZYNIOWA

Powikłania cukrzycy, które mogą wystąpić na skutek długotrwałego braku kontroli glikemii oraz poziomu A1C powyżej zalecanych 7,0%. Powikłania te obejmują retinopatię, neuropatię i nefropatię.

 

CUKRZYCA

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez trzustkę. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Pierwszymi objawami choroby może być nadmierna potliwość, wzmożone pragnienie, senność, zwiększone oddawanie moczu lub ogólne osłabienie. Cukrzyca w ok. 30-40 proc. nie jest diagnozowana, ponieważ w początkowym stadium przebiega bezobjawowo. W konsekwencji aż 50 proc. pacjentów w momencie wykrycia cukrzycy ma już późne powikłania cukrzycowe.