INSULINA

Trzy główne cechy insuliny będące częścią protokołu leczenia cukrzycy obejmują:
Początek działania:
Okres, zanim insulina dotrze do krwi, aby zacząć obniżać stężenie glukozy we krwi.
Szczyt działania:
Okres, w którym insulina wykazuje największą siłę obniżania poziom glukozy we krwi.
Czas działania:
Okres, w którym insulina wykazuje działanie obniżające poziom glukozy we krwi.

 

INSULINA DŁUGO DZIAŁAJĄCA

Insulina (ultralente) docierająca do krwi w ciągu 6 do 10 godzin po iniekcji, której działanie zazwyczaj utrzymuje się przez 18 do 24 godzin. Insulina długo działająca może wchłaniać się z różną szybkością u różnych ludzi.

 

INSULINA KRÓTKO DZIAŁAJĄCA

Insulina (ludzka), która dociera do krwi w ciągu 30 minut po iniekcji i której szczyt działania przypada na 2-3 godzinę po iniekcji.

 

INSULINA O POŚREDNIM CZASIE DZIAŁANIA

Insulina (ludzka) normalnie docierająca do krwi w ciągu 2 do 4 godzin po iniekcji, której szczyt działania przypada na 4 do 12 godzin po iniekcji i utrzymuje się przez 12 do 18 godzin. Szybko działająca insulina jest często stosowana w połączeniu z insuliną krótko działającą.

 

INSULINA SZYBKO DZIAŁAJĄCA

Insulina zaczynająca działać 15 minut po iniekcji, której szczyt działania przypada na około 1 godzinę i utrzymuje się przez 2 do 4 godzin po iniekcji. Insulina szybko działająca jest zazwyczaj podawana bezpośrednio przed posiłkiem.

 

KONTROLA GLIKEMII

Zdolność do osiągnięcia i utrzymania stężenia glukozy we krwi na poziomie 7,0% lub niższym zgodnie z zaleceniami wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego.