METFORMINA

Metformina jest lekiem obniżającym produkcję glukozy w wątrobie, który również pomaga komórkom pobierać i metabolizować glukozę. Metformina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2. Metformina jest często łączona z insuliną, gdy nie można osiągnąć zalecanego poziomu glukozy wyłącznie za pomocą metforminy.

 

POWIKŁANIA MAKRONACZYNIOWE

Powikłania cukrzycy mogą wynikać z długotrwałego braku kontroli glikemii oraz poziomu A1C powyżej zalecanych 7,0%. Powikłania te obejmują powikłania sercowo-naczyniowe oraz udar.

 

PPG

Glukoza po posiłku (ang. Postprandial Glucose) jest pomiarem poziomu glukozy we krwi po jedzeniu. Wytyczne ADA podkreślają, że poziom glukozy po posiłku nie powinien przekraczać 180 mg/dl. Badania naukowe wykazują, że PPG w połączeniu z FPG odgrywają istotną rolę w osiąganiu i utrzymaniu zalecanego poziomu A1C.

 

QD

Akronim w języku łacińskim oznaczający jeden raz dziennie. Termin ten jest zazwyczaj używany przez lekarzy wypisujących lek oraz w badaniach lekarskich opisujących, jak lek powinien być/był dawkowany.

 

SMBG

Samokontrola poziomu glukozy we krwi (ang. Self Monitoring Blood Glucose). Kontrolowanie poziomu glukozy we krwi przez pacjentów stanowi część codziennej procedury, która pozwala na przeanalizowanie wyników z lekarzem i zespołem diabetologicznym. Wyniki pochodzące z kontrolowania poziomu glukozy we krwi są używane do określenia skuteczności stosowanego leczenia oraz zmian w leczeniu, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

 

TID

Akronim w języku łacińskim oznaczający trzy razy dziennie. Termin ten jest zazwyczaj używany przez lekarzy wypisujących lek oraz w badaniach lekarskich opisujących, jak lek powinien być/był dawkowany.