CUKRZYCA 2025

 

 

 

Cukrzyca 2025 to stworzony przez nas projekt długofalowej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce, który powstał we współpracy z ekspertami, przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich. To dziesięcioletni plan priorytetowych działań w obszarze cukrzycy mający na celu zmniejszenie odsetka zachorowań oraz poprawę wyników leczenia i profilaktykę powikłań.

Opracowanie przedstawia opis priorytetowych wyzwań oraz działań obejmujących przeciwdziałanie cukrzycy w Polsce w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Proponowane rozwiązania oparte są na międzynarodowych wytycznych i innych podobnych opracowaniach wdrożonych w innych krajach. Projekt uwzględnia również polskie uwarunkowania i proponuje rozwiązania dostosowane do uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Projekt zakłada poprawę populacyjnych wskaźników zachorowalności na cukrzycę poprzez wdrożenie priorytetowych działań na trzech poziomach: profilaktyka cukrzycy, poprawa wyników leczenia cukrzycy i prewencja powikłań, wsparcie osób z cukrzycą w społeczeństwie.

Strona projektu: http://www.cukrzyca2025.pl

Do pobrania: Cukrzyca 2025