POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE (PTD)

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne powstało w 1987 roku, skupia lekarzy i wszystkie oso- by zajmujące się w swojej pracy cukrzycą. Celem Towarzystwa jest m.in. szerzenie zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy oraz wśród innych członków zajmujących się diabetologią, zachęcanie i wdrażanie swych członków do pracy naukowej, współdziałanie w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia i w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności, współdziałanie w doskonaleniu lekarzy, reprezentowanie interesów zdrowotnych i opiekuńczych chorych na cukrzycę.

 

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza Arkadiusza Nowaka. Fundacja prowadzi wiele projektów z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje kampanie społeczne i edukacyjne, organizuje debaty, konferencję i szkolenia, organizujemy także cykliczne spotkania z decydentami w obszarze ochrony zdrowia. W ramach prac Instytutu powstają także raporty i analizy dotyczące aktualnej problematyki zdrowotnej i praw pacjenta. Współpracujemy z ok. 300 organizacjami zrzeszającymi pacjentów z całej Polski oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą.

Instytut prowadzi działania z zakresu edukacji zdrowotnej poprzez kampanie i projekty społeczne m.in. Nie tracę siebie w schizofrenii, Flaki rozrabiaki, Miasta kontra czerniak, Potrzeba trochę szczęścia, Koniec z papierosem.

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW (PSD)

Stowarzyszenie zrzeszające ponad 100 000 członków zarejestrowanych w 520 kołach terenowych, działające na rzecz osób chorych na cukrzycę. Organizuje i prowadzi akcje edukacyjne skierowane zarówno do chorych, jak i do całego społeczeństwa w celu pogłębienia wiedzy o cukrzycy, jej skutkach oraz samokontroli. Zadaniem Stowarzyszenia jest także udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków.

 

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CHORYM NA CUKRZYCĘ

Federacja jest największą organizacją zajmującą się dziećmi i młodzieżą z cukrzycą, skupia 16 stowarzyszeń i fundacji cukrzycowych z całej Polski.

Za główne cele stawia sobie poprawę sytuacji prawnej, społecznej i zdrowotnej młodych diabetyków, wspieranie w działaniach i wzmacnianie zrzeszonych w niej organizacji, oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z cukrzycą. Federacja prowadzi program wspierający placówki oświatowe, które przyjmują dzieci z cukrzycą i zapewniają im właściwą opiekę, w ramach którego przeprowadziła już kilkaset szkoleń dla nauczycieli oraz wydała materiały edukacyjne. Federacja organizuje kursy społecznych edukatorów cukrzycy, wyjazdy wypoczynkowe i edukacyjne, akcje prewencji cukrzycy typu 2. Federacja kładzie także nacisk na aktywność społeczną młodych diabetyków oraz budowanie zespołu wolontariuszy, którzy mimo choroby działają na rzecz innych. Od 5 lat młodzież bierze udział w Cukrzycowej Szkole Wolontariatu Pod Żaglami, w ramach której zdobywa patenty żeglarskie i uczy się jak żyć aktywnie mimo cukrzycy.

 

TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ (TPD)

Towarzystwo Pomocy Dzieciom I Młodzieży Z Cukrzycą od 1996 roku działa na rzecz środowiska młodych diabetyków w Polsce. Organizacja wspiera ich w codziennej walce z chorobą, zachęca do aktywności mimo ograniczeń, wynajduje talenty, eksponuje osobowości, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy, wspomaga potrzebujących. – np. Program stypendialny „słodycz wiedzy”, program „drużyna mojacukrzyca.pl”, program warsztatów i turnusów edukacyjnych.

Walczy o lepsze traktowanie w szkołach, domaga się równych szans w edukacji, skraca dystans pomiędzy diabetykami a społeczeństwem, stara się zmieniać wizerunek diabetyków, czuwa nad działaniami decydentów. np. Akcja społeczna „Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz pomóc”, „Pompowa Mapa Polski”. Codziennie dba o rozwój samorealizacji swoich podopiecznych, wychowuje ich w poczuciu wartości, skłania do wzajemnej pomocy, tworzy dobrą atmosferę i wzbogaca możliwości życia z chorobą. Przełamując bariery dla najmłodszych diabetyków budzi w nich poczucie własnej wartości.

 

STOWARZYSZENIE EDUKACJI DIABETOLOGICZNEJ (SED)

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, powstało z inicjatywy edukatorów diabetologicznych, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców. Działania organizacji obejmują̨ edukację i współpracę z chorymi na cukrzycę oraz ich rodzinami. Stowarzyszenie organizuje praktyczne warsztaty pogłębiające wiedzę personelu medycznego, jak również̇ pacjentów i ich rodzin.

Oprócz tradycyjnych, wykorzystuje również̇ niekonwencjonalne metody przekazywania wiedzy o cukrzycy. Zainicjowało powstanie mapy Aktywnych Edukatorów©. Realizuje również takie projekty jak: Diabeteatr©, DiabeDance©, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej”, Ogólnopolskie Warsztaty dla Edukatorów oraz projekt Sztuka Żywienia-Piramida SED©. Jednym z głównych działań jest projekt „Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej”, który realizowany jest z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

 

POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOLOGII (PFED)

Założyciele PFED to pielęgniarki i dietetycy pracujący na co dzień w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu oraz w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii SPCSKAM w Warszawie. PFED liczy obecnie ponad 500 członków. Są to pielęgniarki, pedagodzy, dietetycy, psychologowie, lekarze pracujący w oddziałach i poradniach diabetologicznych na terenie całej Polski oraz członkowie zespołów medycznych pracujący z pacjentem chorym na cukrzycę w innych specjalnościach niż diabetologia.

 

ACTIVE DIABET

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA to stowarzyszenie, które w 2006 roku powstało jako pokłosie polskiej edycji ONZ-owskiego konkursu MISTRZ SPORTU – MISTRZ ŻYCIA.

Ma na celu działanie na rzecz rozwoju sportu i propagowanie idei olimpijskiej. Główne cele to promowanie społecznego wymiaru sportu , upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie, organizację i promocję sportu. Doceniając ogromną rolę świadomości, wiedzy i pro-zdrowych postaw w staraniach o skuteczne wyrównywanie jak i zapobieganie cukrzycy naszym celem jest wspieranie edukacji oraz aktywności fizycznej diabetyków oraz ich rodzin na każdym poziomie zaawansowania, zarówno dla początkujących jak i wyczynowców.

 

CUKIERKOWO

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży z cukrzycą „Cukierkowo” jest organizacją pożytku publicznego działającą na zasadzie non-profit. Od grudnia 2012 roku, kiedy to została powołana, działa na rzecz dzieci chorych na cukrzycę typu 1 tzw. młodzieńczą. Fundacja powstała z przekonania, że cukrzyca dziecięca jest możliwa do opanowania a życie z nią może stać się łatwiejsze. Dzięki pomocy Burmistrza i radnych dzielnicy Warszawy Ursynów oraz dzielnicy Mokotów, funduszom pozyskanym od prywatnych sponsorów, rozpocznie swą działalność pierwsze w Polsce przedszkole dla dzieci z cukrzycą typu 1.

 

MOJACUKRZYCA.ORG

Portal mojacukrzyca.org działa od 14 października 2001 roku. Przeznaczony jest dla osób chorych na cukrzycę, jak również dla wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy. Głównym celem serwisu jest dostarczania aktualnych informacji z dziedziny diabetologii oraz umożliwianie nawiązania kontaktu między diabetykami (m.in. forum dyskusyjne, spotkania na czacie). Największym atutem serwisu jest obiektywne prezentowanie materiałów na temat produktów dla diabetyków. Serwis jest niekomercyjny i to m.in. zapewnia mu tak dużą popularność. Aktualizacje wprowadzane są kilka razy w tygodniu. Założeniem serwisu jest to, aby wszyscy tworzyli jego zawartość (można np. przesłać opowiadanie, zamieścić bezpłatnie komunikat lub ogłoszenie).